تماس با ما: ۷۹-۸۸۶۴۹۷۷۷
ایمیل: info@sahra-soft.com

مشتریان ما

بک آفیس

کارگزاری ایمن بورس
کارگزاری شاخص سهام
کارگزاری توازن بازار
کارگزاری سهم آذین
کارگزاری خبرگان سهام

سایت

کارگزاری شاخص سهام
کارگزاری توازن بازار
کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
کارگزاری خبرگان سهام
کارگزاری خبرگان کالا
کارگزاری خبرگان تحلیل
کارگزاری مهرآفرین

کالا

کارگزاری توازن بازار
کارگزاری خبرگان سهام

کال سنتر

کارگزاری کارگزاری سینا
کارگزاری خبرگان سهام
کارگزاری توازن بازار

سبد

کارگزاری مهرآفرین
کارگزاری خبرگان
کارگزاری بانک سامان
کارگزاری امید سهم
کارگزاری خوارزمی
کارگزاری بانک پارسیان
کارگزاری آرمان اقتصاد
شرکت سبد گردانی هدف حافظ
کارگزاری بانک سپه
کارگزاری بورس بیمه ایران
کارگزاری تامین سرمایه تمدن

صندوق

صندوق سرمایه گذاری بانک ملی
شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا